Har du spørgsmål? Ring idag på
6471 1439

Brahesborg Gods

​En ejendom på 1407 ha.

815 ha landbrugsjord hvoraf 52 ha er engarealer,28 ha bortforpagtet, 497 ha skov, 29 ha sø og mose samt 38 ha huse, veje og hegn.

Brahesborg ejes af familien Cederfeld de Simonsen.

Siden 2012 har Brahesborg's produktion af korn, juletræer og pyntegrønt været certificeret af GLOBALG.A.P

Den nuværende gård opføres af Jørgen Brahe, kaldet den lille konge på Fyn, i perioden 1638-56.

I 1756 har Christian Rantzau ombygget hovedbygningen til den nuværende skikkelse og lindealleerne plantes.

I 1828 køber Willum Frederik Treschow Brahesborg, efter at staten har ejet godset siden en tvangsauktion i 1822.

I 1846 opføres avlsgården Wilhelmsborg og i 1850 opsættes hængebroen over voldgraven. Hængebroen er i dag fredet og Danmarks ældste eksisterende hængebro.

Efter brande på Brahesborg opføres to nye ladebygninger i 1900 og i 1926 herskabsridestald, to nye trælader og de ikke nedbrændte længer renoveres.

Ved sin død i 1951 overdrager en barnløs Frederik Wilhelm Treschow godset til sin søstersøn Bror Carl Adolf Cederfeld de Simonsen, som driver godset til 1963, hvor det overdrages til sønnen Ivar Cederfeld de Simonsen.

I 1980 overtager sønnen Peter Cederfeld de Simonsen Brahesborg, som første del af et glidende generationsskifte. I 2016 opfører Peter Cederfeld de Simonsen en ny trælade med nyt korn- og frøtørreri.​​​​​

Pr. 1/1-2019 er der gennemført et nyt generationsskifte, hvor ved hovedparten af godset er overdraget til Christian Cederfeld de Simonsen.

De to ejere driver den samlede ejendom i driftsselskabet Brahesborg I/S

Bliv kontaktet

og få et uforpligtende tilbud

Bliv kontaktet


 

Brahesborg Gods I/S - Brahesborgvej 32, 5610 Assens
Telefon: +45 64 71 14 39
godskontor@brahesborg.dk

Persondatapolitik
Brahesborg Gods har udarbejdet en Persondatapolitik, som gerne fremsendes ved at kontakte os under menupunktet "Administration".