Udlejning

Brahesborg Gods

Udlejning på Brahesborg Gods

Brahesborgs udlejningsvirksomhed omfatter:

  • 26 boliglejemål
  • 3 lejemål vedr. driftsbygninger
  • 2 græsningslejemål samt
  • 10 jagtlejemål
  • 136 garagepladser til opbevaring af campingvogne og både.

Størstedelen af lejemålene ligger i Assens kommune, men der findes også bolig- og jagtlejemål i Slagelse kommune.

Kontakt vedrørende udlejning

Udlejning af boliger og driftsbygninger: driftsleder Jan Skov Jørgensen, tlf (+45) 40 87 12 67, mail jsj@brahesborg.dk

Andet udlejning (incl. garagepladser til campingvogne m.v.): skovfoged Dan Yde Olesen, tlf (+45) 20 71 14 39, mail dyo@brahesborg.dk.