Velkommen til Brahesborg Gods

Brahesborg Gods arbejder med 4 driftgrene, hvor vi sælger produkter og ydelser til private og virksomheder inden for landbrug, skovbrug, udlejning og jagtvæsen

Christian og Peter Cederfeld de Simonsen driver den samlede ejendom i driftsselskabet Brahesborg Gods I/S.

Godset omfatter i alt 1651 ha, heraf 1011 ha landbrug, 525 ha skov, 44 ha eng, 34 ha sø og mose samt 37 ha veje, huse, hegn m.v.

Læs mere om godset

null

Udlejning

Læs mere her

null

Skovbrug

Læs mere her

null

Landbrug

Læs mere her

null

Jagt

Læs mere her

null

Brahesborg Gods

Læs mere her

Udlejning hos Brahesborg Gods

Brahesborgs udlejningsvirksomhed omfatter:

  • 26 boliglejemål
  • 3 lejemål vedr. driftsbygninger
  • 2 græsningslejemål samt
  • 10 jagtlejemål
  • 136 garagepladser til opbevaring af campingvogne og både.

Størstedelen af lejemålene ligger i Assens kommune, men der findes også bolig- og jagtlejemål i Slagelse kommune.

Landbrug hos Brahesborg Gods

Vi driver et landbrug på 1011 ha. Det dyrkede areal ligger tæt på ejendommen og er god dyrkningssikker jord.

Skovbrug hos Brahesborg Gods

Skovbruget under Brahesborg Gods dækker et areal på 525 ha med en træartsfordeling på 63 % løvtræ, 20% nåletræ, 11% pyntegrønt og juletræer samt 6% andet (mose, krat, veje m.m).

Brahesborg Gods skover og sælger 3-4000 m3 råtræ om året. Hovedtræarten er bøg.

I pyntegrønt- og juletræsonen sælges årligt 80 tons pyntegrønt samt 30 km guirlander, og op til jul sælges juletræer og pyntegrønt på gårdspladsen til private kunder.