Velkommen til
Brahesborg Gods

LEJ TRYGT GENNEM OS

Udlejning hos Brahesborg Gods

Brahesborgs udlejningsvirksomhed omfatter:

  • 25 boliglejemål
  • 3 lejemål vedr. driftsbygninger
  • 2 græsningslejemål samt
  • 5 jagtlejemål
  • 100 garagepladser til opbevaring af campingvogne og både.

Størstedelen af lejemålene ligger i Assens kommune, men der findes også bolig- og jagtlejemål i Slagelse kommune.

MARKBRUGET

Landbrug hos
Brahesborg Gods

Vi driver et landbrug på 817 ha.
Det dyrkede areal ligger tæt på ejendommen og er god dyrkningssikker jord.

MARKBRUGET

Landbrug hos Brahesborg Gods

Vi driver et landbrug på 817 ha.
Det dyrkede areal ligger tæt på ejendommen og er god dyrkningssikker jord.

"Alletiders skønne område at gå en tur i området omkring godset i dejligt skovområder og nyde dyrene og naturen"Palle Hansen

Google Local Guide

"Det er et smukt Gods, som man kan se på afstand. Man kan gå rundt om godset i skoven"Anja Louise Langholz

Google Local Guide

"Elsker at gå rundt i skoven omkring brahesborg. Lykke pille en natura."Bjarne

Google Local Guide

KOM MED PÅ JAGT

Jagt på Brahesborg Gods

Brahesborg Gods startede i foråret 2007 et professionelt jagtvæsen på nærarealerne på ca 650 ha.

Jagtvæsenets opgaver ligger i biotop- og naturpleje, og der blev i foråret 2010 anmeldt og og implementeret en biotopplan, som øger det generelle naturindhold i agerlandet på Brahesborg, samt sikrer muligheden for udsætning af fuglevildt til jagt fremover.

JULETRÆER OG PYNTEGRØNT

Shovbrug hos
Brahesborg Gods

Skovbruget under Brahesborg Gods dækker et areal på 500 ha med en træartsfordeling på 63 % løvtræ, 20% nåletræ, 11% pyntegrønt og juletræer samt 6% andet (mose, krat, veje m.m).

Brahesborg Gods skover og sælger 3-4000 m3 råtræ om året. Hovedtræarten er bøg.

I pyntegrønt- og juletræsonen sælges årligt ca. 5000 juletræer, 80 tons pyntegrønt og 30 km granguirlander.

JULETRÆER OG PYNTEGRØNT

Skovbrug hos Brahesborg Gods

Skovbruget under Brahesborg Gods dækker et areal på 500 ha med en træartsfordeling på 63 % løvtræ, 20% nåletræ, 11% pyntegrønt og juletræer samt 6% andet (mose, krat, veje m.m).

Brahesborg Gods skover og sælger 3-4000 m3 råtræ om året. Hovedtræarten er bøg.

I pyntegrønt- og juletræsonen sælges årligt ca. 5000 juletræer, 80 tons pyntegrønt og 30 km granguirlander.