Brahesborg Gods

Brahesborg Gods

Om Brahesborg Gods

​En ejendom på 1651 ha.

Christian og Peter Cederfeld de Simonsen driver den samlede ejendom i driftselskabet Brahesborg I/S

1011 ha landbrugsjord hvoraf 52 ha er engarealer, 28 ha bortforpagtet, 525 ha skov, 31 ha sø og mose samt 36 ha huse, veje og hegn.

Kontakt Brahesborg Gods

Kontakt Brahesborg Gods på (+45) 64 71 14 39 eller godskontor@brahesborg.dk – hvis du har spørgsmål.

Historien bag Brahesborg Gods

1638
Opførsel
Den nuværende gård opføres af Jørgen Brahe, kaldet den lille konge på Fyn, i perioden 1638-56.
1756
Ombyggelse
I 1756 har Christian Rantzau ombygget hovedbygningen til den nuværende skikkelse og lindealleerne plantes.
1828
Opkøb
I 1828 køber Willum Frederik Treschow Brahesborg, efter at staten har ejet godset siden en tvangsauktion i 1822.
1846
Hængebroen
I 1846 opføres avlsgården Wilhelmsborg og i 1850 opsættes hængebroen over voldgraven. Hængebroen er i dag fredet og Danmarks ældste eksisterende hængebro.
1926
Brand
Efter brande på Brahesborg opføres to nye ladebygninger i 1900 og i 1926 herskabsridestald, to nye trælader og de ikke nedbrændte længer renoveres.
1951
Overdragsel
Ved sin død i 1951 overdrager en barnløs Frederik Wilhelm Treschow godset til sin søstersøn Bror Carl Adolf Cederfeld de Simonsen, som driver godset til 1963, hvor det overdrages til sønnen Ivar Cederfeld de Simonsen.
1980
Generationsskifte
I 1980 overtager sønnen Peter Cederfeld de Simonsen Brahesborg, som første del af et glidende generationsskifte. I 2016 opfører Peter Cederfeld de Simonsen en ny trælade med nyt korn- og frøtørreri.​​​​​
2019+
Dagsdato
Pr. 1/1-2019 er der gennemført et nyt generationsskifte, hvor ved hovedparten af godset er overdraget til Christian Cederfeld de Simonsen.