Brahesborg Gods

BRAHESBORG GODS

​En ejendom på 1412 ha.

Christian og Peder Cederfeld de Simonsen driver den samlede ejendom i driftselskabet Brahesborg I/S

817 ha landbrugsjord hvoraf 52 ha er engarealer, 28 ha bortforpagtet, 500 ha skov, 31 ha sø og mose samt 36 ha huse, veje og hegn.

BRAHESBORG GODS

Historien bag Brahesborg Gods

^
1638

Opførsel

Den nuværende gård opføres af Jørgen Brahe, kaldet den lille konge på Fyn, i perioden 1638-56.

^
1756

Ombyggelse

I 1756 har Christian Rantzau ombygget hovedbygningen til den nuværende skikkelse og lindealleerne plantes.

^
1828

Opkøb

I 1828 køber Willum Frederik Treschow Brahesborg, efter at staten har ejet godset siden en tvangsauktion i 1822.

^
1846

Hængebroen

I 1846 opføres avlsgården Wilhelmsborg og i 1850 opsættes hængebroen over voldgraven. Hængebroen er i dag fredet og Danmarks ældste eksisterende hængebro.

^
1926

Brand

Efter brande på Brahesborg opføres to nye ladebygninger i 1900 og i 1926 herskabsridestald, to nye trælader og de ikke nedbrændte længer renoveres.

^
1951

Overdragsel

Ved sin død i 1951 overdrager en barnløs Frederik Wilhelm Treschow godset til sin søstersøn Bror Carl Adolf Cederfeld de Simonsen, som driver godset til 1963, hvor det overdrages til sønnen Ivar Cederfeld de Simonsen.

^
1980

Generationsskifte

I 1980 overtager sønnen Peter Cederfeld de Simonsen Brahesborg, som første del af et glidende generationsskifte. I 2016 opfører Peter Cederfeld de Simonsen en ny trælade med nyt korn- og frøtørreri.​​​​​

^
2019+

Dagsdato

Pr. 1/1-2019 er der gennemført et nyt generationsskifte, hvor ved hovedparten af godset er overdraget til Christian Cederfeld de Simonsen.

"Alletiders skønne område at gå en tur i området omkring godset i dejligt skovområder og nyde dyrene og naturen"Palle Hansen

Google Local Guide

"Det er et smukt Gods, som man kan se på afstand. Man kan gå rundt om godset i skoven"Anja Louise Langholz

Google Local Guide

"Elsker at gå rundt i skoven omkring brahesborg. Lykke pille en natura."Bjarne

Google Local Guide

KONTAKT

Brahesborg Gods I/S

Kontakt Brahesborg Gods på 64 71 14 39 eller godskontor@brahesborg.dk
Hvis du har spørgsmål.